Vijest

PREDSEZONSKI SEMINAR (LICENCIRANJE) ZA SEZONU 2024

30.11.2023.

PREDSEZONSKI SEMINAR (LICENCIRANJE) ZA SEZONU 2024

P R O G R A M S E M I N A R A Dec 2023
A L P I N E
Petak, 22 dec 2023
19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom
Subota, 23 dec 2023

09:00 – 09:50 Registracija (na Skijalištu)
09:50 – 10:00 Otvaranje Seminara
10:00 – 15:00 Praktični rad na sniježnim poligonima: (Instruktori sa Demonstratorima po programu Seminara i obuka mogućih kandidata za Instruktore – Nivo 1).
16:00 – 17:30 IZBORNA SKUPŠTINA, Hotel Gorske Oči (Dnevni red: Izbor novih rukovodećih Organa) 18:00 – 22:00 Predavanja po programu:
1. ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,
Pauza za večeru
2. Obraćanje Instruktorima Profesora Milana Žvana
3. Predavanje Profesora Petera Sitara,

Neđelja, 24 dec 2023
09:00 – 12:00 Praktični rad na sniježnim poligonima: (Instruktori sa Demonstratorima po programu Seminara i obuka mogućih kandidata za Instruktore – Nivo 1).
12:00 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,
13:00 – 14:00 ispiti (ovjeravanje licenci)
14:00 – Završetak Seminara, (dodjela Licenci za 2024).

S N O W B O A R D
Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara.


NAPOMENA:
Kotizacija se ne plaća,
Godišnja članarina (za 2023 god) uključuje besplatno prisustvo na Seminarima u toku godine, a koji sadrži:
- praktičan rad na poligonima sa demonstratorima,
- prisustvo teoretskim predavanjima,
- ispit (ovjeravanje licenci).
-pravo glasanje na Izbornoj Skupštini
(plaćena godišnja članarina za 2023 godinu je jedan od uslova za sticanje Licence za 2024 godinu)
Smještaj je u individualnoj režiji.
Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana (50sati) – Nivo 1, ili sedam+deset dana(130sati) – Nivo 2, ili sedam+deset+dvadeset dana(320sati) – Nivo 3.
Ostale informacije na Sajtu: www.montenegrointerski.me ili preko E-mail: skimasi@t-com.me ili F/B: Masi Montenegro

REZERVNI P R O G R A M SEMINAR (dec. 2023)
(u slučaju da nema dovoljno snijega)


Petak, 22 dec 2023
19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom
Subota, 23 dec 2023
09:00 – 09:50 REGISTRACIJA
09:50 – 10:00 OTVARANJE SEMINARA
10:00 – 14:00 OKRUGLI STO: »METODIKA OBUKE U ŠKOLAMA SPORTOVA NA SNIJEGU«, Iskustva podučavanja po Školama skijanja u regionu, Moderator: Prof Peter Sitar
16:00 – 17:30 IZBORNA SKUPŠTINA, Hotel Gorske Oči (Dnevni red: Izbor novih rukovodećih Organa) 18:00 – 22:00 Predavanja po programu:
1. ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,
Pauza za večeru
2. Obraćanje Instruktorima Profesora Milana Žvana
3. Predavanje Profesora Petera Sitara,
Neđelja,24 dec 2023
09:00 – 10:00 »Novosti u takmičarskom sportu: savremeni treninzi, pripreme takmičara, oprema...«, Prof P. Sitar (alpine),
10:00 – 11:00 »Iskustva u spašavanja unesrećenih i povrijeđenih«, Prof Z. Vojinović,
11:00 – 11:30 Pauza
11:30 – 12:30 »Nastup pred vrstom«, objašnjavanje ski likova i uvježbavanje nastupa pred vrstom po grupama sa Demonstratorima,
12:30 – 13:00 pauza,
13:00 – 14:00 »Nastup pred vrstom« ispred »Ispitne komisije«, ispit za Licencu 2024,
14:00 – Završetak Seminara, (dodjela Licenci za 2024).

Vođa Seminara Milisav Vuković s.r.
Sekretar Seminara: Mika Žugić s. r.Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza