Vijest

PREDSEZONSKI SEMINAR 14/17/18 Decembar 2022 (ŽABLJAK)

19.11.2022.

PREDSEZONSKI SEMINAR 14/17/18 Decembar 2022  (ŽABLJAK)

PREDSEZONSKI S E M I N A R A Dec 2022 (ŽABLJAK)

ONLINE PREDAVANJE 14. dec.(Srijeda)2022: Prof Peter Sitar: “DOBRA MANEVARSKA SPOSOBNOST I PRAVILNO ISKORIŠTAVANJE GEOMETRIJE SKIJA ZA PREDVIDLJIVO I SIGURNO/BEZBEDNO SMUČANJE”, (Predavanje će, takođe, Prof Sitar održati na INTERSKI KONGRESU u Levi-u 2023 god.) Šifra (ZOOM Aplikacija) za praćenje ONLINE predavanja 14 decembra biće naknadno objavljena.

GLAVNI PROGRAM:

A L P I N E


Petak, 16 dec 2022


19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar 
 


Subota, 17 dec 2022


09:00 – 09:50 Registracija za. Seminar (na Skijalištu)


09:50 – 10:00 Otvaranje Seminara


10:00 – 15:00 Praktični rad na sniježnim poligonima: (Instruktori sa Demonstratorima po programu Seminara i obuka mogućih kandidata za Instruktore – Nivo 1).


16:00 – 17:00 Seminar za ocjenjivače


18:00 – 22:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:


1. Predavanje: ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,


Pauza za večeru 


2. Predavanje: Prof Sitar: “Good manuvering ability and proper utilization of the skis geometry for predictable and safe skiing” i “Imposed rhytm of skiing important upgrade of ski knowledge” su Predavanja koja će prof. Sitar održati, također, na “Interski Kongresu” u Levi-u u Martu 2023,


3. Predavanje: “Mentalni trening za skijaše i snowbordere”, Prof. Kiril Naskov,

Neđelja, 

09:00 – 12:00 Praktični rad na sniježnim poligonima: (Instruktori sa Demonstratorima po programu Seminara i obuka mogućih kandidata za Instruktore – Nivo 1). 


12:00 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,


13:00 – 14:00 ispiti (ovjeravanje licenci)


14:00 – Završetak Seminara.


S N O W B O A R D


Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara, a sa kojim će rukovoditi Prof Kiril Naskov, Snowboard Demonstrator.


NAPOMENA:


Kotizacija se ne plaća, 


Godišnja članarina (za 2022 god) uključuje besplatno prisustvo Seminarima, a koji sadrže:


- praktičan rad na poligonima sa demonstratorima,


- prisustvo teoretskim predavanjima,


- ispit (ovjeravanje licenci).


(plaćena godišnja članarina je jedan od uslova za sticanje Licence)


Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada).


Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me ili preko E-mail: skimasi@t-com.me ili F/B: Masi MontenegroInterski 


REZERVNI P R O G R A M SEMINAR 


(u slučaju da nema dovoljno snijega)


Petak, 


19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar 


Subota, 


09:00 – 09:50 REGISTRACIJA (HOTELU »GORSKE OČI«)


09:50 – 10:00 OTVARANJE SEMINARA (Kongresna sala hotela “Gorske Oči”)


10:00 – 14:00 OKRUGLI STO: »METODIKA OBUKE U ŠKOLAMA SPORTOVA NA SNIJEGU«, Iskustva podučavanja po Školama skijanja u regionu, Moderator: Prof Naskov


16:00 – 17:00 SEMINAR ZA OCJENJIVAČE


18:00 – 22:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:


1. Predavanje: ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,


Pauza za večeru 


2. Predavanje: Prof Sitar: “Good manuvering ability and proper utilization of the skis geometry for predictable and safe skiing” i “Imposed rhytm of skiing important upgrade of ski knowledge” su Predavanja koja će prof. Sitar održati, također, na “Interski Kongresu” u Levi-u u Martu 2023,


3. Predavanje: “Mentalni trening za skijaše i snowbordere”, Prof. Kiril Naskov,

Nedelja

 09:00-10:00  »Novosti u takmičarskom sportu: savremeni treninzi, pripreme takmičara, oprema...«, Prof K. Naskov,
 10:00 – 11:00 »Iskustva u spašavanja unesrećenih i povrijeđenih«, Prof Z. Vojinović,


11:00 – 12:30 »Nastup pred vrstom«, objašnjavanje ski likova i uvježbavanje nastupa pred vrstom po grupama sa Demonstratorima,


12:30 – 13:00 pauza,


13:00 – 14:00 »Nastup pred vrstom« ispred »Ispitne komisije«, ispit za Licencu 2020,
 14:00 – Završetak Seminara.


Vođa Seminara Zoran Vojinović - Šaco, prof. s.r.


Sekretar Seminara: Mika Žugić (+38269555484)


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza