Vijest

UPUSTVO ZA INSTRUKTORE (UČITELJE)

29.11.2020.

UPUSTVO ZA INSTRUKTORE (UČITELJE)

Drage kolege instruktori,

U vremenu pandemije Korona virusom sportske aktivnosti, na svim nivoima, neophodno treba da se upražnjavaju, radi fizičkog i mentalnog zdravlja populacije.

Snežni sportovi se odvijaju u uslovima nižih temperatura, sa rukavicama, maskama za snežne sportove i, najčešće, distancom većom od epidemiološki preporučene.

No, i pored toga postoje epidemiološki rizici u toku svih elemenata snežnih sportova koje treba uzeti u obzir. Naša asocojacija, Montenegrointerski (MASI) setom preporuka za instruktore daje svoj doprinos epidemiološkoj bezbednosti učesnika u snežnim sportovima.


KONTAKT SA KLIJENTIMA 

Klijentima pristupajte sa epidemiološkom maskom. Pitajte: „Da li su imali Korona infekciju? Da li imaju negativan test za Korona virus? Da li imaju temperaturu, gubitak ukusa i mirisa, i slabost i bolove u muskulaturi?“ Ove informacije su sastavni deo epidemiološkog statusa klijenata i deo zakoskih aspekata vašeg rada.


EPIDEMIOLOŠKA ZAŠTITNA OPREMA ZA SNEŽNE SPORTOVE

Rukavice za snežne sportove su dovoljna zaštita ruku. Standardna epidemiološka maska može biti zamenjena sa „ski tube face mask“ ili sa „expedition hood“ varijantama opreme za snežne sportove. Maske za snežne sportove koje imaju otvore za nozdrve i perforaciju za usta se ne mogu koristiti za zaštitu! Korisno je da kod sebe imate nekoliko nekorištenih epidemioloških maski, da ne biste odlagali početak časa, ukoliko klijent nema navedene oblike zaštitnih maski kod sebe.


PRAVILO U TOKU IZVOĐENJA OBUKE SNEŽNIH SPRTOVA

Ukoliko imate grupni čas, neophodno je da razmak u vrsti bude najmanje 2 metra.


PRAVILA O PONAŠANJU U REDOVIMA ZA LIFTOVE, SEDEŽNICE, KABINE I GONDOLE 


Neophodno je da distanctanca u redu između Vas i među klijentima bude najmanje 2 metra.

PRAVILA O DISTANCI NA SEDEŽNICAMA, U KABINAMA I GONDOLAMA 

Neophodno je da na sedežnici za dve osobe bude samo po jedna osoba. Na sedežnicama za četri I više osoba mogu da sede po dve osobe na maksimalno mogućoj udaljenosti. U kabinama za šest osoba najviše tri osobe. U kabinama za osam i dest osoba najviše tri oosobe. U gondolama, zavisno od njihovog kapaciteta maksimalni broj osoba se procenjuje tako da između osoba u gondolama bude najmanje 1,5 metara. 


PREPORUKE ZA RODITELJE DECE KOJU OBUČAVATE

Insistirajte da deca imaju zaštitnu masku (ili navedenu varijantu skijaških maski)u toku časa. Insistirajte da roditelji imaju jedno od varijanti zaštitnih maski i rukavice I da budu na minimum 2 metra udaljenosti od vas.


Drage kolege instruktori, ukoliko menjate zimski cetar u kome radite, informišite se o administrativnim i epidemiološkim pravilima regije ili države u koju idete.


Želim vam uspešnu sezonu!     

Član Izvršnog Odbora Ass MASI - Montenegrointrski, ISIA Instruktor Univerzitetski professor, Prof. dr Dragoslav Nenezić


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza