Vijest

PREDSEZONSKI SEMINAR (LICENCIRANJE) ZA SEZONU 2020

23.11.2019.

PREDSEZONSKI SEMINAR (LICENCIRANJE) ZA SEZONU 2020

P R O G R A M S E M I N A R A Dec 2019
A L P I N E

Petak, 20 dec 2019
19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom

Subota, 21 dec 2019

09:00 – 09:50 Registracija (na Skijalištu)

09:50 – 10:00 Otvaranje Seminara
10:00 – 15:00 Praktični rad na sniježnim poligonima: (Instruktori sa Demonstratorima po programu Seminara i obuka mogućih kandidata za Instruktore – Nivo 1).
16:00 – 17:00 Seminar za ocjenjivače
18:00 – 22:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:
1. Sjećanje na Dava Karničara, Damian Ambrožič, (10 min)
2. Izvještaj o učešću DEMO TEAM-a na INTERSKI KONGRESU, ML (10min)
3. Predavanje: ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,
Pauza za večeru
4. Novosti u opremi Sportova na snijegu (osvrt na proizvode ELAN-a), Damjan Ambrožič, (20min)
5. Didaktika i metodika u procesu obuke, Prof.Dr. Ilija Klinčarov, (20min)
6. Predavanje: »MODERN SKI TEACHING METHODS PROPER UTILIZATION OF THE SKIS' GEOMETRY FOR QUALITY AND SAFE SKIING«, Predavač: Prof Peter Sitar, University of Maribor, SLOVENIA, (trener MASI DEMO TEAM-a).
Neđelja, 22dec 2019

09:00 – 12:00 Praktični rad na sniježnim poligonima: (Instruktori sa Demonstratorima po programu Seminara i obuka mogućih kandidata za Instruktore – Nivo 1).
12:00 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,
13:00 – 14:00 ispiti (ovjeravanje licenci)

14:00 – Završetak Seminara.

S N O W B O A R D
Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara, a sa kojim će rukovoditi Prof Kiril Naskov, Snowboard Demonstrator.


NAPOMENA:

Kotizacija se ne plaća,
Godišnja članarina (za 2019 god) uključuje besplatno prisustvo na dva Seminara u toku godine, a koji sadrže:

- praktičan rad na poligonima sa demonstratorima,
- prisustvo teoretskim predavanjima,

- ispit (ovjeravanje licenci).

(plaćena godišnja članarina za 2019 godinu je jedan od uslova za sticanje Licence za 2020 godinu)

Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 28.20€ po osobi u dvokrevetnoj sobi, taxu.Tel: +382(52)361118 Faks: +382(52)361120, Email:hotelgorskeoci@t-com.me)

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana – Nivo 1, ili sedam+deset dana – Nivo 2, ili sedam+deset+dvadeset dana – Nivo 3.
Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me ili preko E-mail: skimasi@t-com.me ili F/B: Masi MontenegroInterski


REZERVNI P R O G R A M SEMINAR (dec. 2019)
(u slučaju da nema dovoljno snijega)Petak, 20 dec 2019

19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom


Subota, 21 dec 2019

09:00 – 09:50 REGISTRACIJA (HOTELU »GORSKE OČI«)

09:50 – 10:00 OTVARANJE SEMINARA (Kongresna sala hotela “Gorske Oči”)

10:00 – 14:00 OKRUGLI STO: »METODIKA OBUKE U ŠKOLAMA SPORTOVA NA SNIJEGU«, Iskustva podučavanja po Školama skijanja u regionu, Moderator: Prof Dr Jovan Jovanovski,
Predavači:
- Prof.Dr. Jovan Jovanovski, (»Instruktor-odgovornost i organizacija aktivnosti«)
- Prof.Dr. Vladimir Vuksanović, (»Bazične sposobnosti, motoričko učenje...«)
- Prof.Dr. Ilija Klinčarov, (»Didaktika i metodika u procesu obuke«)
- Kiril Naskov, (»Novi trendovi u sportovima na snijegu«)
16:00 – 17:00 SEMINAR ZA OCJENJIVAČE
18:00 – 22:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:
1.Sjećanje na Dava Karničara, Damian Ambrožič, (10 min)
2. Izvještaj o učešću DEMO TEAM-a na INTERSKI KONGRESU, ML (10min)
3. Predavanje: ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,
Pauza za večeru
4. Novosti u opremi Sportova na snijegu (osvrt na proizvode ELAN-a), Damjan Ambrožič, (20min)
5. Didaktika i metodika u procesu obuke, Prof.Dr. Ilija Klinčarov, (20min)
6. Predavanje: »MODERN SKI TEACHING METHODS PROPER UTILIZATION OF THE SKIS' GEOMETRY FOR QUALITY AND SAFE SKIING«, Predavač: Prof Peter Sitar, University of Maribor, SLOVENIA, (trener MASI DEMO TEAM-a).

Neđelja, 22 dec 2019
08:00 – 09:00 »Novosti u takmičarskom sportu: savremeni treninzi, pripreme takmičara, oprema...«, Prof P. Sitar (alpine), Prof K. Naskov (snowboard),
09:00 – 10:00 Turno smučanje, oprema, tehnika smučanja, Damjan Ambrođič,
10:00 – 11:00 »Iskustva u spašavanja unesrećenih i povrijeđenih«, Prof Z. Vojinović, Prof Dr Vlado Vuksanović,
11:00 – 11:30 Pauza
11:30 – 12:30 »Nastup pred vrstom«, objašnjavanje ski likova i uvježbavanje nastupa pred vrstom po grupama sa Demonstratorima,
12:30 – 13:00 pauza,
13:00 – 14:00 »Nastup pred vrstom« ispred »Ispitne komisije«, ispit za Licencu 2020,
14:00 – Završetak Seminara.


Vođa Seminara Zoran Vojinović - Šaco, prof. s.r.
Sekretar Seminara: Mika Žugić s. r.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza