Vijest

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR za sezonu 2018 g. (ISIA, IVSI i MASI LICENCE)

01.12.2017.

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR za sezonu 2018 g. (ISIA, IVSI i MASI LICENCE)

P R O G R A M


Petak, 22 dec 2017

19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom


Subota, 23 dec 2017


09:00 – 09:50 Registracija (na Skijalištu)


09:50 – 10:00 Otvaranje Seminara

10:00 – 15:00 Rad na poligonima sa Demonstratorima i obuka kandidata za Instruktore (Workshops)

16:00 – 17:00 Seminar za ocjenjivače

18:00 – 22:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:

1. Izvještaj sa “International Congress of Snowsport Instructors (IVSI)“ održan od19 - 26 March 2017 in HAKUBA / Japan, J.O.


2. Izvještaj sa “ISIA World Championships”, Samnaun, SUI, održan 28.04.2017), M.L.

3. Izvještaj sa “THE GENERAL ASSEMBLY OF INTERSKI INTERNATIONAL“ održana od 8-11 June 2017, Pamporovo, BULGARIA, M.P.N.


4. “Smučarski likovi u Ski školi – kvalitetan pristup savremenom podučavanju” (Iskustva iz Japanske škole smučanja prikazana na IVSI Kongresu, mart 2017 u Hakubu), Predavač: Peter Sitar, prof. (Demonstrator ZUTS-a, trener alpskih disciplina, vanjski suradnik za tehniku skijanja u timu Ivice Kostelića), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,

5. ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,

Neđelja, 24 dec 2017


09:00 – 12:00 Rad na poligonima sa Demonstratorima i obuka kandidata za Instruktore (Workshops)

12:00 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,

13:00 – 14:00 ispiti (ovjeravanje licenci)


14:00 – Završetak Seminara.

S N O W B O A R D

Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara, a sa kojim će rukovoditi Prof Kiril Naskov, Snowboard Demonstrator.

NAPOMENA:


Kotizacija se ne plaća,

Godišnja članarina (za 2017 god) uključuje besplatno prisustvo na dva Seminara u toku godine, a koji sadrže:


- praktičan rad na poligonima sa demonstratorima,

- prisustvo teoretskim predavanjima,


- ispit (ovjeravanje licenci).


(plaćena godišnja članarina za 2017 godinu je jedan od uslova za sticanje Licence za 2018 godinu)


Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 20€ plus jeda euro i deset centi za boravišnu taxu. Tel: +382(52)361118 Faks: +382(52)361120, Email: hotelgorskeoci@t-com.me )

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana – Nivo 1, ili deset dana – Nivo 2, ili dvadeset dana – Nivo 3.

Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me ili preko E-mail: skimasi@t-com.me ili F/B: Masi MontenegroInterski


REZERVNI P R O G R A M SEMINAR (dec. 2017)

(u slučaju da nema dovoljno snijega)Petak, 22 dec 2017


19:00 – 21:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom


Subota, 23 dec 2017


09:00 – 09:50 REGISTRACIJA (HOTELU »GORSKE OČI«)


09:50 – 10:00 OTVARANJE SEMINARA (Kongresna sala hotela “Gorske Oči”)


10:00 – 14:00 OKRUGLI STO: »METODIKA OBUKE U ŠKOLAMA SPORTOVA NA SNIJEGU«, Iskustva podučavanja po Školama skijanja u regionu, Moderator: Prof Dr Jovan Jovanovski,

16:00 – 17:00 SEMINAR ZA OCJENJIVAČE


18:00 – 21:00 PREDAVANJA PO PROGRAMU:

1. Izvještaj sa “International Congress of Snowsport Instructors (IVSI)“ održan od19 - 26 March 2017 in HAKUBA / Japan, J.O.

2. Izvještaj sa “ISIA World Championships”, Samnaun, SUI, održan 28.04.2017), M.L.

3. Izvještaj sa “THE GENERAL ASSEMBLY OF INTERSKI INTERNATIONAL“ održana od 8-11 June 2017, Pamporovo, BULGARIA, M.P.N.


4. “Smučarski likovi u Ski školi – kvalitetan pristup savremenom podučavanju” (Iskustva iz Japanske škole smučanja prikazana na IVSI Kongresu, mart 2017 u Hakubu), Predavač: Peter Sitar, prof. (Demonstrator ZUTS-a, trener alpskih disciplina, vanjski suradnik za tehniku skijanja u timu Ivice Kostelića), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,


5. ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,

Neđelja, 24 dec 2017

08:00 – 10:00 »Novosti u takmičarskom sportu: savremeni treninzi, pripreme takmičara, oprema...«, Prof P. Sitar (alpine), Prof K. Naskov (snowboard),

10:00 – 11:00 »Iskustva u spašavanja unesrećenih i povrijeđenih«, Prof Z. Vojinović, Prof Dr Vlado Vuksanović,

11:00 – 11:30 Pauza

11:30 – 12:30 »Nastup pred vrstom«, objašnjavanje ski likova i uvježbavanje nastupa pred vrstom po grupama sa Demonstratorima,

12:30 – 13:00 pauza,

13:00 – 14:00 »Nastup pred vrstom« ispred »Ispitne komisije«, ispit za Licencu 2018,

14:00 – Završetak Seminara.

Vođa Seminara Zoran Vojinović - Šaco, prof. s.r.

Sekretar Seminara: Mika Žugić s. r.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza