Vijest

OTVORENI PODSEZONSKI SEMINAR »MART 2017«

06.03.2017.

OTVORENI PODSEZONSKI SEMINAR »MART 2017«

OTVORENI PODSEZONSKI SEMINAR "Henrick August Angell" - "MART 2017"


TEME SEMINARA:
»SAVREMENA TEHNIKA SPORTOVA NA SNIJEGU U FUNKCIJI USLUGA U ZIMSKOM TURIZMU«
U okviru "ISIA Seminara" je i "IVSI Seminar" za međunarodnu Licencu "Nivo 2", takođe, je u Seminar uključen nastavak školovanja grupe polaznika za "Nivo 1".
Seminar će se održati na Žabljaku (Durmitor) 24, 25, 26 mart 2017 god.

P R O G R A M S E M I N A R A - ALPINE

Petak, 24 Mart
20:00 Sastanak »Demo Team«-a,(Hotel »Gorske oči«) sa Prof Peterom Sitarom,

Subota, 25 Mart
09:00–09:50 Registracija (na Skijalištu)
09:50–10:00 Otvaranje Seminara
10:00–15:00 Rad na poligonima (Workshops)
16:00–17:00 Seminar za ocjenjivače
18:00–23:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«

Neđelja, 26 Mart
09:00 – 12:00 Rad na poligonima (Workshops) (IVSI i MASI Licence)
10:00–11:00 GS PRVA VOŽNJA, ISIA Licence
12:00–13:00 GS DRUGA VOŽNJA, ISIA Licence
12:00–13:30 TEST-Ovjeravanje Licenci za 2018 g.(IVSI i MASI Licence)
14:00–Završetak Seminara.

S N O W B O A R D
Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara, a sa kojim će rukovoditi Prof Kiril Naskov, Snowboard Demonstrator.

Kotizacija se ne plaća. Obavezna je uplata prvog dijela godišnje članarine za 2016 godinu u iznosu od 30€.
Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 20€ plus jeda euro i deset centi za boravišnu taxu. Tel: +382(52)361118 Faks: +382(52)361120, Email: hotelgorskeoci@t-com.me )

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja ili Snowboard-a, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana – Nivo 1, ili deset dana – Nivo 2, ili dvadeset dana – Nivo 3.
Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me , Facebook: Masi Montenegrointerski i preko E-mail: skimasi@t-com.me

Vođa Seminara Zoran Vojinović-Šaco,prof.s.r.
Sekretar Seminara:
Mika Žugić s.r.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza