Vijest

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR za sezonu 2017 g. (ISIA, IVSI i MASI LICENCE)

29.11.2016.

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR za sezonu 2017 g. (ISIA, IVSI i MASI LICENCE)

A L P I N E (glavni plan)
TEMA SEMINARA:
“Smučarski likovi u savremenoj Školi smučanja – osnove savremenog podučavanja”
U okviru Seminara je uključen nastavak školovanja grupa polaznika za "Nivo 1".
Seminar će se održati na Žabljaku (Durmitor) 16, 17 i 18 decembra 2016 godine.

P R O G R A M Seminara
Petak, 16 dec 2016
20:00 – 22:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom
Subota, 17 dec 2016
09:00 – 09:50 Registracija (na Skijalištu)
09:50 – 10:00 Otvaranje Seminara
10:00 – 15:00 Rad na poligonima sa Demonstratorima i obuka kandidata za Instruktore (Workshops)
16:00 – 17:00 Seminar za ocjenjivače
18:00 – 21:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:
1. Izvještaj sa “ISIA Delegates' Assembly”, Lenzerheide
SUI, (08.04.2016), M.L.
2. “Smučarski likovi u savremenoj Školi smučanja – osnove savremenog podučavanja”, Predavač: Peter Sitar, prof. (Demonstrator ZUTS-a, trener alpskih disciplina, vanjski suradnik za tehniku skijanja u timu Ivice Kostelića), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,
3. ”Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda i transportu unesrećenog”,
Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,
Neđelja, 18 dec 2016
09:00 – 12:00 Rad na poligonima sa Demonstratorima i obuka kandidata za Instruktore (Workshops)
12:00 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,
13:00 – 14:00 ispiti (ovjeravanje licenci)
14:00 – Završetak Seminara.
S N O W B O A R D
Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara, a sa kojim će rukovoditi Prof Kiril Naskov, Snowboard Demonstrator.

NAPOMENA:
Kotizacija se ne plaća, godišnja članarina (za 2016 god) uključuje besplatno prisustvo na dva Seminara u toku godine, a koji sadrže:
- praktičan rad na poligonima sa demonstratorima,
- prisustvo teoretskim predavanjima,
- ispit (ovjeravanje licenci).
(plaćena godišnja članarina za 2016 godinu je jedan od uslova za sticanje Licence za 2017 godinu)
Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 20€ plus jeda euro i deset centi za boravišnu taxu. Tel: +382(52)361118 Faks: +382(52)361120, Email: hotelgorskeoci@t-com.me )

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana – Nivo 1, ili deset dana – Nivo 2, ili dvadeset dana – Nivo 3.
Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me ili preko E-mail: skimasi@t-com.me ili F/B: Masi MontenegroInterski
Sekretar Seminara: Mika Žugić s. r.
Vođa Seminara Zoran Vojinović - Šaco, prof. s.r.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza