Vijest

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR ZA SEZONU 2016

24.11.2015.

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR ZA SEZONU 2016

 OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR za sezonu 2016 g.

(ISIA, IVSI i MASI )

A L P I N E (glavni plan)

 TEMA SEMINARA:

"Savremena (Interski) škola sportova na snijegu u funkciji zimskog turizma" (tehnologija i tehnika izvođenja: plužnog zavoja, osnovnog zavoja i osnovnog vijuganja)

U okviru Seminara je uključen nastavak školovanja grupa polaznika za "Nivo 1". 

Seminar će se održati na Žabljaku (Durmitor) 11, 12 i 13 decembra 2015 godine.

P R O G R A M Seminara

Petak, 11 dec 2015

20:00 – 22:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom

Subota, 12 dec 2015

09:00 – 09:50 Registracija (na Skijalištu)

09:50 – 10:00 Otvaranje Seminara

10:00 – 15:00 Rad na poligonima sa Demonstratorima i obuka kandidata za Instruktore (Workshops)

16:00 – 17:00 Seminar za ocjenjivače

18:00 – 21:00 Predavanja po programu u Kongresnoj sali Hotela »GORSKE OČI«:

1. Izvještaj sa Interski Kongresa »Argentina 2015«, Prof. Milika – Najo Popović,

2. "Savremena (Interski) škola sportova na snijegu u funkciji zimskog turizma", (tehnologija i tehnika izvođenja: plužnog zavoja, osnovnog zavoja i osnovnog vijuganja), Predavač: Mr. Peter Sitar,prof. (ex Demonstrator ZUTS-a, trener alpskih disciplina, vanjski suradnik za tehniku skijanja u timu Ivice Kostelića), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,

3. ”Karakteristične povrede i uloga Instruktora u zbrinjavanju i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,

 Neđelja, 13 dec 2015

09:00 – 12:00 Rad na poligonima sa Demonstratorima i obuka kandidata za Instruktore (Workshops)

12:00 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,

13:00 – 14:00 ispiti (ovjeravanje licenci) 

14:00 – Završetak Seminara.

S N O W B O A R D

 Snowboard Seminar će se odvijati po Programu koji će će biti predstavljen pred početak Seminara, a sa kojim će rukovoditi Prof Kiril Naskov, Snowboard Demonstrator.

NAPOMENA: Kotizacija se ne plaća, godišnja članarina (za 2015 god) uključuje besplatno prisustvo na dva Seminara u toku godine, a koji sadrže:

- praktičan rad na poligonima sa demonstratorima,

- prisustvo teoretskim predavanjima,

- ispit (ovjeravanje licenci).

(plaćena godišnja članarina za 2015 godinu je jedan od uslova za sticanje Licence za 2016 godinu)

Smještaj je u individualnoj režiji (predlažemo Hotel »Gorske Oči« u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 20€ plus jeda euro i deset centi za boravišnu taxu. Tel: +382(52)361118 Faks: +382(52)361120, Email: hotelgorskeoci@t-com.me )

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana – Nivo 1, ili deset dana – Nivo 2, ili dvadeset dana – Nivo 3.

Ostale informacije preko Sajta: www.montenegrointerski.me ili preko E-mail: skimasi@t-com.me 

Sekretar Seminara: Mika Žugić s. r.        

Vođa Seminara Zoran Vojinović - Šaco, prof. s.r.


REZERVNI P R O G R A M SEMINAR

(u slučaju da nema dovoljno snijega)


Petak, 11 dec 2015

20:00 – 22:00 Priprema Demo Team-a za Seminar sa Prof Peterom Sitarom

Subota, 12 dec 2015

09:00 – 09:50 REGISTRACIJA (HOTELU »GORSKE OČI«)

09:50 – 10:00 OTVARANJE SEMINARA

10:00 – 14:00 OKRUGLI STO: »METODIKA OBUKE U ŠKOLAMA SPORTOVA NA SNIJEGU«, MODERATOR: PROF P. SITAR,

16:00 – 17:00 SEMINAR ZA OCJENJIVAČE

18:00 – 21:00 PREDAVANJA PO PROGRAMU U KONGRESNOJ SALI HOTELA »GORSKE OČI«:

1.Izvještaj sa Interski Kongresa »Argentina 2015«, Prof. Milika – Najo Popović,


2. "Savremena (Interski) škola sportova na snijegu u funkciji zimskog turizma", (tehnologija i tehnika izvođenja: plužnog zavoja, osnovnog zavoja i osnovnog vijuganja), Predavač: Mr. Peter Sitar,prof. (ex Demonstrator ZUTS-a, trener alpskih disciplina, vanjski suradnik za tehniku skijanja u timu Ivice Kostelića), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,


3. ”Karakteristične povrede i uloga Instruktora u zbrinjavanju i transportu unesrećenog”, Predavač: Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica, MASI,

Neđelja, 13 dec 2015

09:00 – 10:00 »Novosti u takmičarskom sportu: savremeni treninzi, pripreme takmičara, oprema...«, Prof P.Sitar,


10:00 – 10:30 »Iskustva u spašavanja unesrećenih i povrijeđenih«, Prof Z. Vojinović,

10:30 – 11:00 Pauza

11:00 – 12:30 »Nastup pred vrstom«, objašnjavanje ski likova i uvježbavanje nastupa pred vrstom po grupama sa Demonstratorima,


12:30 – 13:00 pauza – slobodno smučanje,

13:00 – 14:00 »Nastup pred vrstom« ispred »Ispitne komisije«, ispit za Licencu 2016,


14:00 – Završetak Seminara.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza