Vijest

OTVORENI PODSEZONSKI SEMINAR - DURMITOR, MART 2015.

20.03.2011.

OTVORENI PODSEZONSKI SEMINAR - DURMITOR, MART 2015.

ISIA SEMINAR (I DIO)-(Nivo 3/1,Nivo3/2,Nivo3/3)

TEME SEMINARA:


"SAVREMENA TEHNIKA SPORTOVA NA SNIJEGU" (prikazana tehnika i taktika smučanja na Svjetskom prvenstvu u Vail&Beaver Creek 2015), U okviru "ISIA Seminara" je i "IVSI Seminar" za međunarodnu Licencu "Nivo 2", takođe, je u Seminar uključen nastavak školovanja grupe polaznika za "Nivo 1". Seminar će se održati na Žabljaku (Durmitor) 20, 21, 22 mart 2015 god.


PROGRAM SEMINARA


Petak, 20 Mart
20:00

Sastanak "Demo Team"-a,(Hotel Gorske oči)


Subota, 21 Mart
09:00-09:50

Registracija (na Skijalištu)
09:50-10:00 Otvaranje Seminara
10:00-15:00 Rad na poligonima (Workshops)
16:30-17:00 Seminar za ocjenjivaće
18:00-23:00 Predavanja su po programu u Kongresnoj sali Hotela "GORSKE OČI":


Pozdravna riječ Prof Dr Milana Žvana, Dekana na Fakultetu za šport, Ljubljana,
"Savremena tehnika sportova na snijegu" analiza tehnike alpskog smučanja prikazane na Svjetskom prvenstvu u Vail&Beaver Creek 2015., izlaganje Mr. Petera Sitara,prof.(ex Demonstrator ZUTS-a, trener alpskih disciplina, vanjski suradnik za tehniku skijanja u timu Ivice Kostelića), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru,-trener Demo Team-a MASI,
Savremena smučarska oprema  "Salomon program" predavanje glavnog Dilera Salomon programa za Sloveniju, >Uloga Instruktora u zbrinjavanju povreda unesrećenih na smučarskim terenima<, Prof Dr Dragoslav Nenezić, Medicinski fakultet, Podgorica,
Priprema za rad na skijalištu sledećeg dana, Peter Sitar

Neđelja, 22 Mart
09:00-12:00
Rad na poligonima (Workshops) (IVSI i MASI Licence)

10:00-11:00 GS PRVA VOŽNJA, ISIA Licence

12:00-13:00 GS DRUGA VOŽNJA, ISIA Licence

12:00-13:30 TEST-Ovjeravanje Licenci za 2016 g.(IVSI i MASI Licence)

14:00-Završetak Seminara.

Kotizacija se ne plaća. Obavezna je uplata prvog dijela godišnje članarine za 2015 godinu u iznosu od 30€.
Smještaj je u individualnoj režiji
(predlažemo Hotel "Gorske Oči" u centru grada sa specijalnom ponudom za Seminar - polupansion 20€ plus jedan euro i deset centi za boravišnu taxu.
Tel: +382(52)361118
Faks: +382(52)361120,
Email: hotelgorskeoci@t-com.me )

Ukoliko bude postojala zainteresovanost za Kurs Instruktora alpskog skijanja ili Snowboard-a, Ass MASI će u nastavku Seminara organizovati odgovarajući Kurs za zvanje Instruktora u trajanju: sedam dana - Nivo 1, ili deset dana - Nivo 2, ili dvadeset dana - Nivo 3.


Ostale informacije, Facebook: Masi Montenegrointerski i preko E-mail: skimasi@t-com.me


PAŽNJA:

Molimo zainteresovane "Snowboard"-ere i "Nordijce" za Seminar da se jave što ranije preko E-mail: skimasi@t-com.me kako bi smo na vrijeme obezbijedili Demonstratore.


Vođa Seminara: Zoran Vojinović-Šaco,prof.s.r.
Sekretar Seminara: Mika Žugić s.r.


Vidite sve vijesti
Demo team
Prognoza