Montenegrointerski
Montenegrointerski
Montenegrointerski
Montenegrointerski
www.interski.org www.ivss.info www.isiaski.org www.interski.org
P R O G R A M   S E M I N A R A  Dec 2018

P R O G R A M S E M I N A R A Dec 2018

05.12.2018.

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR INSTRUKTORA SPORTOVA NA SNIJEGU (ALPINE & SNOWBOARD) ZA LICENCE 2019

Saznajte više
OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR za sezonu 2019 g. (ISIA, IVSI i MASI LICENCE)

OTVORENI PREDSEZONSKI SEMINAR za sezonu 2019 g. (ISIA, IVSI i MASI LICENCE)

23.10.2018.

PREDSEZONSKI SEMINAR ZA STICANJE LICENCI ZA 2019 GODINU (IVSI, ISIA, MASI) ODRŽATI ĆE SE NA ŽABLJAKU (DURMITOR) 22 I 23 DECEMBRA 2018 GODINE. PRIPREME ZA SEMINAR SU U TOKU...USKORO SLIJEDE DETALJNIJE INFORMACIJE...
Ass MASI

Saznajte više
OTVORENI PODSEZONSKI SEMINAR "Henrick August Angell" - "MART 2018"

OTVORENI PODSEZONSKI SEMINAR "Henrick August Angell" - "MART 2018"

02.03.2018.

TEME SEMINARA:
»SAVREMENA TEHNIKA SPORTOVA NA SNIJEGU«
U okviru "ISIA Seminara" je i "IVSI Seminar" za međunarodnu Licencu "Nivo 2", takođe, je u Seminar uključen nastavak školovanja grupe polaznika za "Nivo 1".
Seminar će se održati na Žabljaku (Durmitor) 17 i 18 mart 2018 god.

Saznajte više
Vidite sve vijesti